Adatkezelési tájékoztató

A Metaplast Gear Technology Kkt (2316. Tököl, 0323/16. hrsz., adószám: 29726576-2-13). elkötelezett az Üzleti Partnereik személyes adatainak védelme iránt minden nemű adatkezelési tevékenysége során. Az Európai Unió 2018. május 25-től hatályba lépő Általános Adatvédelmi rendelete („GDPR”) új adatvédelmi szabályokat ír elő az Európai Unió tagállamaiban.

Az „Üzleti Partnerek” olyan magánszemélyek, akikkel a Metaplast Gear Technology Kkt. üzleti kapcsolatban áll, beleértve, korlátozás nélkül, az ügyfelek, beszállítók, szolgáltatók és versenytársak képviselőit és munkavállalóit. Jelen levél célja, hogy tájékoztatást nyújtson a jelenlegi és leendő európai Üzleti Partnereknek a személyes adataik Metaplast Kkt. által végzett kezeléséről a GDPR alapján előírt módon.

A kezelt személyes adatok körében nem történik változás. Önnek nem szükséges semmit tennie.

I. Az adatfeldolgozó neve és címe

Személyes adatainak kezelője:

Metaplast Gear Technology Kkt.

2316. Tököl, 0323/16. hrsz.

 

II. Hogyan használjuk az Ön személyes adatait

Az Ön személyes adatait a Metaplast Gear Technology KKt. a jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges mértékben kezeli (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont), például,

– szerződés vagy más üzleti kapcsolat létesítése vagy teljesítése céljából (beleértve a vevői megrendelések kezelését, szállítását, fizetéseket, vagy panasz esetén felmerülő javításokat vagy szavatossági/ jótállási eseteket), továbbá személyes adatot kezelünk magánszemély ajánlatkérésének elkészítése vagy megválaszolása céljából, a szerződéses kapcsolat rendelkezéseinek és feltételeinek létrehozása céljából, valamint, hogy részt vegyünk termékfejlesztési tevékenységekben.
– továbbítjuk az Ön személyes adatait a vállalaton belül belső adminisztratív célokból (pl. könyvelés);
– biztosítjuk az informatikai biztonságot és működést;
– szolgáltatókat bízunk meg, különösen belső és külső informatikai szolgáltatókat, akik üzleti működésünket segítik;
– megfelelőségi vizsgálatok teljesítése érdekében;
– biztosítjuk az épület és munkahely biztonságát (beleértve a kamerás megfigyelést, amennyiben ez a helyiségeink védelme érdekében szükséges).

Személyes adatot kezelünk továbbá olyan magánszemélyekkel (természetes személyekkel) kötött szerződések teljesítése céljából, akikkel üzleti kapcsolatban vagyunk, például, kezeljük a vevői megrendeléseket, szállításokat és kifizetéseket, vagy panasz esetén felmerülő javításokat vagy jótállási és szavatossági igényeket, továbbá személyes adatot kezelünk magánszemély  ajánlatkérésének elkészítése vagy megválaszolása céljából, a szerződéses kapcsolat rendelkezéseinek és feltételeinek létrehozása céljából, valamint, hogy részt vegyünk termékfejlesztési tevékenységekben (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).

Ezen túlmenően a Metaplast Gear Technology Kkt-nek különféle jogi kötelezettségeknek kell eleget tennie (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont), amelyek szükségessé tehetik az Ön személyes adatainak a kezelését. Ezen kötelezettségek következhetnek például adójogszabályokból vagy külkereskedelmi és szankciós jogszabályokból.

III. A személyes adatok címzettjei

A Metaplast Kkt. vállalaton belül csak az erre jogosult munkavállalóknak – akiknek ez a munkakörükből fakadó feladatok ellátásához szükséges – van hozzáférése az Ön személyes adataihoz. Megbízhatunk harmadik személyeket, hogy különös/ speciális szolgáltatásokat nyújtsanak, úgymint informatikai szolgáltatásokat. Ezen túl – többek között – megbízunk jogi tanácsadókat, vezetői tanácsadókat és könyvvizsgálókat. Ezen harmadik személyek szolgáltatásaikat a mi ellenőrzésünk és utasításunk szerint nyújtják, és hozzáférésük lehet az Ön személyes adataihoz a szolgáltatásuk teljesítéséhez szükséges mértékben.

Továbbá az Ön személyes adatait a jogilag megengedhető mértékig továbbíthatjuk nemzeti és külföldi hatóságok részére (pl. nyugdíjalapok, adóhatóságok vagy államügyészségek) vagy bíróságoknak, hogy teljesítsük a jogi kötelezettségeket, vagy ha a társaság érdekében ez szükséges.

IV. Adattovábbítások

A II. pontban meghatározott célokból, az Ön személyes adatai továbbíthatók a Metaplast Kkt valamint szolgáltatóik részére is az Európai Gazdasági Térségen (EGT) belül és kívül.

Az EGT-n kívüli országoknak nem minden esetben vannak az Ön országához hasonló adatvédelmi szabályai és rendelkezései. Amennyiben a személyes adatai más országokba kerülnek továbbításra, vállalatunk megfelelő intézkedéseket tesz annak érdekében, hogy ott biztosítsuk személyes adatainak megfelelő szintű védelmét. Ennek megfelelően ezen adatok címzettjei elfogadták az EU Általános Szerződési Feltételeket.

V. Az Ön jogai

A jogszabályi előfeltételek függvényében, amelyek alkalmazhatóságát esetenként kell megállapítani, Önnek joga van tájékoztatást kapni a személyes adatairól és kérni a személyes adatai helyesbítését vagy törlését vagy a kezelés korlátozását vagy tiltakozhat bármely a II. pontban leírt adatkezelés ellen és kérheti, hogy személyes adatait strukturált, általánosan használt és géppel olvasható formátumban megkapja (adathordozhatóság).

Önnek joga van panaszt benyújtani a felügyeleti hatóságnál.

VI. Titoktartás és adattárolás

Minden egyes munkavállalónk, valamint a harmadik fél (szolgáltatók) személyzetének minden tagja, akiknek hozzáférésük van és/vagy személyes adatot kezelnek, kötelesek ezeket az adatokat bizalmasan kezelni.

MINDEN ADATOT SZIGORÚAN BIZALMASAN KEZELÜNK, ÉS A VONATKOZÓ HELYI JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOKBAN MEGHATÁROZOTT IDEIG TÁROLUNK.

 

VII. Lépjen kapcsolatba velünk

Ez egy tájékoztató levél csupán és semmilyen intézkedés nem szükséges az Ön részéről. Amennyiben bármilyen kérése, kérdése, megjegyzése vagy javaslata lenne a jelen tájékoztató levéllel vagy adatvédelmi gyakorlatunkkal kapcsolatosan, kérjük lépjen kapcsolatba velünk az alábbi e-mail címen: adatvedelem@metaplast.hu

Üdvözlettel:
Mallár-Varga Orsolya
ügyvezető